สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th/   เลือกหัวข้อ สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ และสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 92/5 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4381 2969 , 0 4381 3538 และ 0 4381 1922 

 

.................. สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์ ข่าว


ไฟล์เอกสารประกอบ
20d864.pdf |


คะแนนโหวต :