สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานจำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท โดยจะปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี  สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ https://www.dlt.go.th/site/kalasin


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
Untitled.pdf |


คะแนนโหวต :