สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566.pdf |
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf |
สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar