ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังวหัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตคลิป.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar