กาฬสินธุ์เปิดราคาครึ่งล้านผ้าลายพันมหาพันราชินีแห่งไหมไทยอำเภอคำม่วง

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอคำม่วง องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมแพรวา เครือข่ายโอทอป ประชาชน ร่วมเปิดตัวผ้าลาย “พันมหาพัน”  ลายผ้าประจำอำเภอคำม่วง “พันมหาราชินีแห่งดอกไม้ป่า สู่พันมหาราชินีแห่งไหมไทย” ใช้เวลาทอ 6 เดือน เผยราคาประเมินเบื้องต้น 500,000 บาท

          ที่ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เขตเทศบาลตำบลโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง นางคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี 2559 นายอภิชาติ คำตานิตย์ พัฒนาการอำเภอคำม่วง นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน และนางสมศรี สระทอง ปราชญ์ทอผ้าแพรวา ร่วมกันแถลงข่าวการทอผ้าลาย “พันมหาพัน” ลายผ้าประจำอำเภอคำม่วง โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมแพรวา เครือข่ายโอทอป ประชาชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

          นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการค้นหาลายผ้าประจำอำเภอ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น แพรวากาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ลายผ้าโบราณของแต่ละอำเภอนำมาสืบสานอนุรักษ์ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป โดยทั้ง 18 อำเภอมีการประดิษฐ์คิดค้นและทอลายผ้าประจำอำเภอเรียบร้อยแล้ว เช่น อ.นาคู ลายนาคหัวซ้อง, อ.สามชัย ลายคนขี่ช้าง, อ.ยางตลาด ลายตาควาย, อ.นามน ลายปีกมโนราห์, อ.สมเด็จ ลายดอกแก้วเบญจรัตน์ และล่าสุด อ.คำม่วง ลายพันมหาพัน ซึ่งจะดำเนินการนำทูลเกล้าฯถวายในโอกาสต่อไป

          ด้านนายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง กล่าวว่าในส่วนของการดำเนินการคัดเลือกและทอผ้าลายพันมหาพันประจำอำเภอคำม่วงนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานและคณะขับเคลื่อน พร้อมเชิญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโอทอป รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยมีมติเลือกลาย  “พันมหาพัน” เป็นลายประจำอำเภอคำม่วง ซึ่งอัตลักษณ์ของลายพันมหาพันนั้น ดำเนินการทอโดยความร่วมมือของปราชญ์ด้านการทอผ้าบ้านโพน ที่มีความเชี่ยวชาญในการทอ ฝีมือประณีต ทอด้วยไหมบ้าน เมื่อนำมาทอเป็นผืนผ้าทำให้อ่อนนุ่ม เป็นมัน เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี ย้อมสีติดง่ายและสวมใส่สบาย ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ ใช้เวลาทอ 6 เดือน ได้ผืนผ้าขนาดกว้าง 73 ซม. ยาว 10 ม. ราคาประเมินเบื้องต้นคาดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

..................... อาทิตย์  เทศธรรม  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar