จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาทางจิตเยาวชน “ภูมิพลังแผ่นดินขจัดสิ้นสิ่งเสพติด"

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาทางจิตเยาวชน “ภูมิพลังแผ่นดินขจัดสิ้นสิ่งเสพติด" ใช้หลักธรรมขัดเกลาจิตใจเยาวชน และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

วันนี้ (๒๕ พ.ย.๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลเวชธรรม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขัน์ธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  พร้อมด้วยพระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการทางจิตเยาวชน "ภูมิพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด"รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จำนวน ๓๕ คน และผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด และสมัครใจบวชเป็นพระภิกษุ เพื่อใช้หลักธรรมขัดเกลาจิตใจ จำนวน ๓๕ รูป เข้ารับการอบรม โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์  พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้การตระหนักและให้ความสำคัญว่าปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว และโรงเรียน ในการเฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน ซึ่งนักเรียนที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ศูนย์วิปัสสนาสากลเวชธรรม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขัน์ธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยพระมหาชัยเวท โอภาโส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จึงร่วมกับโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อ.สมเด็จ โดยนายอิสรพล ปิ่นขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จึงจัดทำโครงการพัฒนาทางจิตเยาวชน “ภูมิพลังแผ่นดินขจัดสิ้นสิ่งเสพติด" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย.๖๕ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างความตระหนักให้รู้เท่าทันโทษ และภัยของยาเสพติดและการชักชวนจากคนรอบข้างที่หลงผิด ให้เยาวชนได้เข้าใจและหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ต่อไป

 


………………. .
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar