จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือภาคเอกชน เร่งพัฒนาจังหวัด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจมั่นคง

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมวางแนวทาง พร้อมพิจารณาโครงการในการพัฒนาจังหวัด และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง

          ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ กรอ. โดยได้ร่วมพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งการสาธารณูปโภคของจังหวัดกาฬสินธุ์ในระยาว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเดินทางการคมนาคม

          โดยได้ติดตามการดำเนินงานการประกาศใช้ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ความเหมาะสมของสถานประกอบการ และการสำรวจ เพื่อจะเร่งดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ได้ติดตามงบประมาณและการพัฒนาพื้นที่แก่งดอนกลาง ตลอดจนโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ อีกทั้งการก่อสร้างถนนในบางจุด โดยหน่วยงานรับผิดชอบจะได้เร่งดำเนินการติดตามเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

          ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่าอยู่ในระดับสูงกว่า 50.0 โดยอยู่ที่ระดับ 56.5 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชน อยู่ในระดับ 51.0 ดีขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งนี้ประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

          สำหรับกิจกรรมในกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมในการจัดงานโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เตรียมพร้อมจัดการประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีการเก็บตัวทำกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประกวดในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ และร่วมประกวดไฟนอลโชว์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กิจกรรมการประกวดการทำอาหาร การประกวดอัตลักษณ์อาหารถิ่น ร้อยแก่นสารสินธุ์ เมืองน้ำดำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ภายในงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ ลานบิ๊กซีกาฬสินธุ์ การติดตามความคืบหน้าการจัดงานภูเขาเปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์และแรลลี่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรมการประกาศอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geo Park ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่พิพิธภัณธ์สิรินธร และอีกหลายกิจกรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

          ทั้งนี้ การประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทุกมิติ

...................... ดวงใจ  หงษ์จันทร์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :