จิตอาสา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

          โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ปรับแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม และทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ทาสีรั้วศาลากลางฯ ให้น่ามอง น่าชม ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เกิดความประทับใจ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม

 

.............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :