อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมสด

อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมสด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สินค้า GI พุทรานมสด สร้างความภาคภูมิใจชาติพันธุ์ผู้ไทย หัตถกรรรมราชินีไหมแพรวา ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมสด โดยนายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน ได้กล่าวต้อนรับ และนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อชาวผู้ไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไหมแพรวา อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพุทรานมสด ผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 โดยภายงานมีการจัดนิทรรศการผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดผ้าไหมแพรวา การประกวดพุทรา การประกวดเครื่องจักรสาน การประกวดธิดาแพรวาพุทราหวาน การแข่งขัน  เดิน วิ่ง ให้ ทัน นม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ของดีกาฬสินธุ์ 

          ทั้งนี้ชุมชนเขตเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวา หัตถกรรมที่มีความประณีตและมีชื่อเสียง สมญานามราชินีแห่งไหม ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ชุมชนบ้านโพนยังเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งวิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ภาษาพูด  เครื่องแต่งกาย เครื่องจักสาน การละเล่นฟ้อนรำ การดำเนินขีวิตที่เรียบง่าย ตลอดจนในพื้นที่ยังมีชื่อเสียงด้านการเกษตร พุทรานมสดบ้านโพน ซึ่งเป็นสายพันธุ์พุทราที่มีแหล่งกำเนิดที่บ้านโพนเป็นพุทราที่มีรสชาติหวานกรอบ ลักษณะและขนาดผลมีลักษณะเฉพาะปัจจุบันได้รับรองเป็นสินค้า GI ของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยในปี 2565/66 มีผู้ปลูกพุทรานมสดในอำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย จำนวน 600 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 2,000  ไร่  ทั้งหมดปลูกด้วยการกางมุ้ง ผลิตผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปีสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 150 ล้านบาท

....................... ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  ข่าว / ภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :