ธารน้ำใจชาวกาฬสินธุ์หลั่งไหล ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

            (5 พ.ค. 64) ที่บริเวณหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบน้ำดื่ม และอาหาร จาก นางเทวี สิงห์พรมมา สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการสนับสนุนส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำไปจัดสรร กระจายน้ำดื่มไปยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลฆ้องชัย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ และ แจกจ่ายไปยังสถานพยาบาลทั้ง 18 อำเภอ

            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกน้ำใจของชาวกาฬสินธุ์ ที่ร่วมส่งพลังและพร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด่านหน้าที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

           

 

..............................  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ /ข่าว     ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :