จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.กาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกประชาชน เข้ารับการตรวจโควิด- 19 กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

วันนี้ (5 พ.ค. 64) จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกประชาชน ในการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

            นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ 

            โดยมีนายประสิทธิ์ สงกันหา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมให้ข้อมูล โดยในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ให้กับประชาชน ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์  และวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  

            ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

 

.............................  ธงชัย ภูงามเงิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :