ภาครัฐ เอกชน ประสานมือจัดการแข่งขันวิ่ง Kasin21 

จ.กาฬสินธุ์ จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งประเภทถนน Kasin 21 ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแข่งขันมี 2 ระยะคือ 21 กม. และ 5 กม.

          ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายฉัตร์ชัยย์  วิรุฬห์วรวุฒิ  ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์   พล.ต.ต.สุวรรณ์  เชี่ยวนาวินธวัช  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  นายแพทย์วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และ ดร.กตัญญู แก้วหานาม  ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการการแข่งขันวิ่งประเภทถนน Kasin 21 ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ความสุขล้น บนเส้นทางวิ่งแห่งวัฒนธรรมผ้าไหมแพรวาของกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เมืองรอง ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เพื่อความเป็นมาตรฐาน “วิ่ง-กิน-เที่ยว-ทำบุญกาฬสินธุ์ วิ่งเมืองรองที่ต้องลอง”

          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เมือง “3 รวย 3 ใจ” กิจกรรมวิ่ง Kasin 21 เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับภาคเอกชน คือหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์ การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดีและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค “รวยสุขภาพ” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่าลืมมาร่วมวิ่ง Kasin 21 มารวยสุขภาพกัน

           นายฉัตร์ชัยย์  วิรุฬห์วรวุฒิ  ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ได้วางแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสำหรับเมืองรอง และพร้อมก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองหลักแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคตสำหรับงานวิ่ง Kasin 21 ท่านจะได้ชมเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า สินค้า OTOP มาวิ่งที่กาฬสินธุ์ ที่เดียวครบครัน  นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมการแข่งขันแล้ว  ก็สามารถไปท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย 

          นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด19 คลี่คลาย  ดีขึ้น  อบจ.กาฬสินธุ์ ก็พร้อมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ชุมชน

..................... ดวงใจ  หงษ์จันทร์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar