จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเด็กและเยาวชนต้นแบบ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเด็กและเยาวชนต้นแบบ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

          วันนี้ (26 พ.ค. 2566) เวลา 11.30 น. ณ โรงแรม ชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำอาสาเด็กและเยาวชนต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม, นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนภัทร ณ ระนองนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ในการอบรมแกนนำอาสาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการวางหลักการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู กิจกรรมในวันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำ โดยเริ่มต้นที่เด็กและเยาวชน เป็นต้นแบบการตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และทำให้การพัฒนาเด็กมีพื้นที่การแสดงออกทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

........................... ธงชัย  ภูงามเงิน  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar