ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานตามโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งจัดติดต่อเป็นประจำทุกปีและในปี พ.ศ. 2566 นี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)" ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งกาฬสินธุ์ได้กำหนดการจัดงานคือ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย พร้อมทั้ง สร้างความตระหนักในการใช้ชีวิต ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติหากคนในครอบครัว ชุมชนเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

................................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar