จ.กาฬสินธุ์ ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันตันไม้แห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา  โดยมีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมจำนวนมาก

          กิจกรรมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่พุทธมณฑลจังกวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังกวัดกาฬสินธุ์  โดยมีพระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา  

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เล็งเห็นถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการนำต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีประวัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลูกไว้ ณ บริเวณรอบฐานองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) และปลูกต้นไม้พันธุ์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

…………………….. สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar