รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมช่วงรอการระบาย พร้อมติดตามจุดสูบน้ำสำคัญ ที่ช่วยเร่งระบายน้ำ

(15 ก.ย.2566) นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนหนองไชยวานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้กำลังใจ และดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ถูกน้ำท่วมขังรอการระบาย 

นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ใช้เครื่องสูบน้ำ ดำเนินการพร่องน้ำจากหนองไชยวาน ซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากถนนพร้อมพรรณอุทิศ สูบน้ำลงร่องระบายน้ำของถนนทางหลวงหมายเลข 213 ใกล้กับศูนย์รถยนต์ฟอร์ด กาฬสินธุ์  โดยมวลน้ำจะไหลลงสู่ลำน้ำปาว บริเวณหลังสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการพร่องน้ำในจุดนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมรอการระบาย บริเวณถนนพร้อมพรรณอุทิศและชุมชนหนองไชยวาน ให้น้ำไหลคล่องตัวได้ดียิ่งขึ้น

..............................


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar