จ.กาฬสินธุ์ มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าดงระแนง”  ในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก จำนวน 311 ราย

วันนี้ 18 กันยายน 2566 ที่วัดธรรมพิทักษ์  ตำบลห้วยเม็ก  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอิทธพล  กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าดงระแนง”  ในท้องที่ตำบลกุดโดน  ตำบลคำเหมือดแก้ว และตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จำนวน 311 ราย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน มีความมั่นใจในการลงทุนและประกอบกิจการในการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอห้วยเม็ก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ เข้าร่วมพิธี

นายอิทธพล  กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจัดหาที่ดิน กรมป่าไม้ ได้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าดงระแนง”  ในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก  มาจัดให้กับประชาชนเพื่อทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งได้มอบให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังกวัดกาฬสินธุ์รับมาดำเนินการ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าดงระแนง”  ในท้องที่อำเภอห้วยเม็ก มาดำเนินการจัดที่ทำกินตามนโยบายรัฐบาลและ คทช. และคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน กรมที่ดินพิจารณาออกสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.จำนวน 440 แปลง 311 ราย

………………………… สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar