จ.กาฬสินธุ์ วางแนวทางขับเคลื่อนเป็น "เมืองรู้เท่าทันสื่อ"

จังหวัดกาฬสินธุ์ วางแนวทางขับเคลื่อนเป็น "เมืองรู้เท่าทันสื่อ" โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เน้นกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน 

(18 ก.ย.2566) นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม ทั้งนี้ในสังคมปัจจุบันพบว่ามีการหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์ของกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวง หรือล่อลวงให้โอนเงิน หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  รวมถึงการล่อลวงในกลุ่มเยาวชน นำพาไปในสิ่งที่ผิด เช่น การพนันออนไลน์ การล่อลวงไปทำอนาจารและเรียกรับเงิน

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า การใช้สื่อโซเชียลมีเดียมาก เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจนำไปสู่การเสี่ยงภัยออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จากผลสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ปี 2565 พบว่า เด็กอายุ 9-18 ปี ใช้สื่อโซเชียลมีเดียถึงร้อยละ 85 และพบว่ามีเด็กร้อยละ 36 ถูกคนแปลกหน้าทักทายมาจีบทางออนไลน์ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง นอกจากนี้ยังพบเด็กถูกคุกคามทางเพศทางออนไลน์อีกด้วย

เพื่อเป็นการรับมือ และหาแนวทางป้องกัน ให้ชาวกาฬสินธุ์รู้เท่าทันสื่อ ที่ประชุมจึงมีมติสร้างกลไกป้องกัน โดยตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ  พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน และประชาชนในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย โดยกำหนดประกาศเจตนารมย์พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

 

.....................  สมบัติ  ชัยรัตน์  ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar