จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ควบคุม ดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์โควิด-19 เคร่งครัด

จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด พร้อมติดตามให้ยื่นขออนุญาตทำงานหลัง ครม.ขยายเวลาเพิ่ม 

         (10 มิ.ย. 64) นายอรรณพ โคตรคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ดูแล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ที่จ้างงานแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกับการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ในเรื่องการจ้าง หรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ หากแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดในพื้นที่นั้น ซึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ เป็นแรงงานภาคการเกษตร การก่อสร้าง และแม่บ้าน โดยผู้ประกอบการ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

         นอกจากนี้ ในเรื่องการขออนุญาตทำงาน ซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 หากแต่ มติ ครม. วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้เห็นชอบในการขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการตรวจหาเชื้อ โควิด19 ทำประกันสุขภาพ โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งมีการยื่นขออนุญาตทำงานมาแล้ว จำนวน 226 คน ทั้งประเภทที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง และเมื่อตรวจสอบแล้ว มีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางเอกสาร ไม่กี่ราย คาดว่าจะเสร็จทันเวลา เพื่อการทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

 

----------------  ดวงใจ หงษ์จันทร์/ถ่ายภาพ  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ / ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :