ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ใช้มติที่ประชุม คก.โรคติดต่อ ให้โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน งดการสอนแบบ On-Site

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะนำให้โรงเรียน ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิน Thai Stop Covid Plus งดจัดการเรียนการสอนแบบ On -Site โดยให้ใช้รูปแบบอื่นแทน

        วันนี้ (14 มิ.ย.64) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 17/2564 ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม มีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเลขานุการ โดยได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ของโรค Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยสะสม 136 ราย รักษาหายแล้ว 105 ราย กำลังรักษา 27 ราย เสียชีวิต 4 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอยางตลาด กุฉินารายณ์ และอำเภอสหัสขันธ์

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ ร่างคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 27 ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งเดิมในฉบับที่ 26 เรื่องการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มที่มีการรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในท้องที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ครบ 2 เข็มหรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดหรือได้รับวัคซีนชนิด astrazeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค covid-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน 

        สำหรับการพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลังจากที่เริ่มเปิดเทอมวันแรก 14 มิถุนายน โดยยังพบว่า มีสถานศึกษา จำนวน 61 แห่ง ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop covid Plus ที่ประชุมมีมติแนะนำให้งดจัดการเรียนการสอนแบบ on -site โดยให้มีการปรับ การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน

        นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการจัดประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์-มหาสารคาม 2021 ในระหว่างวันที่ 21- 23 กรกฎาคม 2564 โดยผู้เข้าร่วมประกวด ผู้ติดตามทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยการ Swap และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน สำหรับการกระจายวัคซีน กำหนดให้ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ เน้น สำหรับผู้ที่จองวัคซีนผ่านในระบบหมอพร้อม ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ก่อน ส่วนหน่วยงานที่แจ้งผ่านเข้ามายังคณะกรรมการโรคติดต่อ จะดำเนินการทยอยฉีด ให้ทันทีที่ได้รับการจัดสรร

 

 

........................  นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :