กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนใน จ.กาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโรคโควิด-19

        ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้กำลังใจผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค และแอสตราเซเนกา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ท่ามกลางมาตรการการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

        นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นรอบของกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ที่เริ่มเปิดภาคเรียน ที่ได้ลงทะเบียนขอจองฉีดวัคซีน ผ่านช่องทาง "หมอพร้อม" และที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาล ซึ่งวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนทั้งซิโนแวคสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป และแอสตราเซเนกา ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว 7 โรค ในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ขณะนี้วัคซีนกำลังทยอยมา เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา จะรีบแจ้งให้ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนทันที  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19

        สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมวัคซีนทั้งหมด 45,160 โดส ฉีดให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงไปแล้ว 32,785 โดส คิดเป็นร้อยละ 72.59 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ส่วนวัคซีนที่เหลือ อยู่ระหว่างการนัดหมายและจัดฉีดเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตามประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวาระแห่งชาติ "ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ผ่านอสม./รพ.สต./โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือผ่าน Platform “กาฬสินธุ์พร้อม” และตรวจสอบคิวนัดหมายและประวัติการได้รับวัคซีนผ่าน Application “หมอพร้อม”

 

 

นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :