จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ

จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และผักตบชวาตามลำน้ำ คู คลอง ที่บริเวณหนองกุดค้า ถนนท่าสินค้า ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์

          วันนี้ (18 มิ.ย. 64) บริเวณหนองกุดค้า ถนนท่าสินค้า ในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และผักตบชวาตามลำน้ำ คู คลอง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมักมีวัชพืชเกิดขึ้นบริเวณแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำไหล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ในชุมชน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เชิญชวนมาร่วมกันเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่น่ามอง

          โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ รถบรรทุก เครื่องตัดหญ้า เรือตรวจการณ์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้

 

นาย ธงชัย ภูงามเงิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :