"จับคู่กู้เงิน" จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นกู้แล้ว 54 ราย วงเงินกู้กว่า 54 ล้านบาท

ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ยื่นกู้ตามโครงการ จับคู่กู้เงิน จำนวน 54 ราย วงเงินกู้กว่า 54 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้

          วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ จับคู่กู้เงิน ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน , ธนาคารออมสิน , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมีตัวแทนชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม เพื่อพบปะและตอบข้อสงสัยในการดำเนินงานตามโครงการ จับคู่กู้เงิน ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ เพื่อทำให้เงินทุนหมุนเวียน กลับมามีสภาพคล่องต่อลมหายใจสามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้

          นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จับคู่กู้เงิน จำนวนมากถึง 54 ราย วงเงินกู้ 54.62 ล้านบาท โดยแยกเป็นการยื่นกู้กับธนาคารออมสิน จำนวน 52 ราย วงเงินกู้ 52.62 ล้านบาท และยื่นกู้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 2 ราย วงเงินกู้จำนวน 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถยื่นกู้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน , ธนาคารออมสิน , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้

 

 

.................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :