ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ขอให้มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมกลับคืนสู่สังคม อย่างมีคุณภาพ

          (21 มิ.ย. 64) ที่หอประชุมอำเภอเมือง ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเตรียความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 50 คน  จาก 18 อำเภอ ในระหว่างวันทิ่ 17-28 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

         ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ว่า ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งยาเสพติด เป็นสารพิษที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความตั้งใจ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฝึกฝน พัฒนาตนเองนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้กลับเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

        ทั้งนี้ โครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านกรมการปกครองในการอบรม บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำผู้เสพ ผู้ติดยา เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล

 

........................ ชนกพร  โพธิสาร  ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :