จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งตรวจเชิงรุก ป้องกันการระบาดคลัสเตอร์ในครอบครัว

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งออกตรวจโควิด-19 เชิงรุก หลังพบมีการระบาดเกิดขึ้นในครอบครัว ป้องกันการระบาดคลัสเตอร์ใหม่

          (21 มิ.ย.64)  นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้ ยังเข้มข้นในการตรวจค้นเชิงรุก ทั้ง 18 อำเภอ หลังพบว่าในห้วงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด เนื่องด้วยอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจค้นเชิงรุก ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจเชิงรุก ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 – 15.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง   อำเภอนามน เวลา 08.30-12.00น. ที่ลานพระฯ ทางเข้าโรงพยาบาลนามน  อำเภอร่องคำ ที่ ARI Clinic โรงพยาบาลร่องคำ บริเวณลานจอดรถ   อำเภอฆ้องชัย เวลา 08.00-12.00น.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว   อำเภอสหัสขันธ์ เวลา 09.00-15.00น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  อำเภอนาคู เวลา 09.30-12.00น.อาคารเมตตามหาคุณ โรงพยาบาลนาคู   ส่วนในวันพรุ่งนี้ (22 มิ.ย. 64) เจ้าหน้าที่ลงตรวจและให้บริการเชิงรุก ที่ อำเภอเขาวง เวลา 09.00-12.00น.บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลเขาวง  อำเภอกุฉินารายณ์ เวลา 08.30-12.00น. ที่โดมเกาะกลางอ่างเลิงซิง อำเภอนาคู เวลา 09.30-12.00น. ที่อาคารเมตตามหาคุณ โรงพยาบาลนาคู และ อำเภอสามชัย เวลา 09.00-12.00น.ที่อาคารโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสามชัย โดยประชาชนสามารถติดตามการลงพื้นที่ให้บริการตรวจเชิงรุกได้จากเพจ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์

           ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้กักตัวในที่พำนัก 14 วัน หรือตามระยะเวลาพำนักที่น้อยกว่า และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (ผอ.รพ.สต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) หรือ อสม. ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ควรสังเกตอาการตนเองที่บ้าน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก โปรดแจ้งประวัติการสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้บุคลากรการแพทย์ทราบเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วย

            สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ มี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วย อำเภอห้วยผึ้ง และ อำเภอร่องคำ อย่างไรก็ตามจังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

 

นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :