ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวัง และเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังพบกลุ่มคลัสเตอร์จากโรงเรียนในหลายจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เปิดการเรียนแบบ ON-Site เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังพบการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์จากโรงเรียนในหลายจังหวัด ขณะที่วันนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย และหายกลับบ้านเพิ่มอีก 1 ราย 

          (21 มิ.ย.64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย หายป่วยกลับเพิ่ม 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 32 ราย หายป่วยสะสม 122 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 155 เพศชาย อายุ 17 ปี อาชีพช่างก่อสร้าง อาศัยอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ป่วยเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ด้วยอาการไอ มีเสมหะ และมีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์

          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนหนึ่งพบว่าเป็นการระบาดของกลุ่มคนในครอบครัว โดยเฉพาะช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว โรงเรียนบางแห่งจัดการสอนแบบ ON-Site ซึ่งแม้จะผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus แล้ว ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในระหว่างการเดินทางของนักเรียน การอยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งพบว่ามีการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์โรงเรียน แล้วในหลายจังหวัด ส่วนโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ขอให้จัดการสอนในรูปแบบอื่นแทน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกตรวจเชิงรุก เพื่อร่วมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่                                                                                                                  

           ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรร วัคซีน 45,560 โดส ฉีดให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงไปแล้ว 39,458 โดส (คิดเป็นร้อยละ 86.60 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร) วัคซีนที่เหลือ อยู่ระหว่างการนัดหมายและจัดฉีดเพิ่มเติมต่อไป

 

 

นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :