จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการขายออนไลน์แก่ครัวเรือนยากจน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมสร้างความรู้ชีวิตวิถีใหม่ KHM Online ครัวเรือนยากจนสู้โควิด
          (22มิ.ย.64)  นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในการเปิดการอบรมโครงการ ชีวิตวิถีใหม่ KHM Online ครัวเรือนยากจนสู้โควิด  ภายใต้แผนการดำเนินการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งจัดขึ้นที่สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในปัจจุบันประสบกับ สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ ที่ต้องปรับเปลี่ยน การบริการและธุรกิจต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์ ผังการซื้อขายและการบริการทางออนไลน์  โครงการชีวิตวิถีใหม่ KHM Online ครัวเรือนยากจนสู้โควิด ที่จัดขึ้นนี้  จึงเป็นการอบรม ให้ความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต และ แอพพลิเคชั่น ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า เป็นการเพิ่มรายได้โดยใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดรายได้ให้ผู้อบรมจากทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 36 คน นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและกลุ่มอาชีพได้เพิ่มมากขึ้น 
          ด้าน นางสาวหนูพรรณ  เพียรภูขาว  ชาวบ้านบ้านภูแล่นช้าง อำเภอนาคู กล่าวว่า ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเย็บจักรถักมือ ผลิตเสื้อเย็บมือพื้นถิ่นจำหน่าย โดยปกติ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1-2 พันบาท และในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 นี้ ทำให้จำหน่ายยากมากขึ้น และคิดว่าหาสามารถขายออนไลน์ได้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นด้วย ขอบคุณภาครัฐที่ได้เข้ามาดูแล สร้างความรู้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย

 

.............................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :