นายกรัฐมนตรี   ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว

 วันนี้ (2 มี.ค.67) เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกมลาไสย  อำเภอใกล้เคียงมาร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน ตั้งอยู่ที่ กม.29+400 พนังกั้นน้ำชีบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเครื่องสูบน้ำขนาด 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้สูงสุด 3.11 ล้าน ลบ.ม.ต่อ/วัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2563 แล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ได้กว่า 20,000 ไร่ แต่ด้วยจำนวนวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมากที่ไหลมารวมกันบริเวณกุดแคน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคนจึงไม่สามารถสูบน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ในปีที่น้ำชีมีปริมาณมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา 

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในครั้งนี้ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของวัชพืชที่เป็นปัญหาหลักที่ทำให้การสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคนไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวดกาฬสินธุ์โดยเร่งด่วน

จากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2 + 300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย  เป็นโครงการซ่อมแซมแก้ไขพนังกั้นน้ำชีทรุดตัว  ในการซ่อมแซมฉุกเฉิน เร่งด่วน ชั่วคราว งบดำเนินการเองโดย แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

………………………… สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  / ข่าว

ยุพดี  ภูมูลเมือง  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar