นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หารือการพัฒนาพื้นที่บึงอร่าม อำเภอยางตลาด ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.15 น.  นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  พร้อมด้วย คณะ ลงพื้นที่บึงอร่าม  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับ

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องการผลักดันให้พื้นที่ บึงอร่าม เป็นแลนด์มาร์ค (Land mark) ของจังหวัด เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (GEOTOURISM CENTER IN KALASIN GEOPARK) และเป็นจุดเชื่อมการค้าการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 12 เส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East – West Eonomic Coridor) ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือการสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวแห่งอนาคต สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างพื้นที่หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่เพื่อตอบสนองทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต เพิ่มมูลค่าและกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการสร้างอัตลักษณ์และการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เปรียบเสมือนเป็น Gateway ประตูสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวเส้นทาง Kalasin Geopark ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ เช่น ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร ที่สำคัญเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคของกลุ่มประเทศไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และจีน ที่ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน ออกกำลังกาย เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์การแสดงออก การจัดกิจกรรม การแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆของภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นศูนย์แสดง จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประมงท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆชองชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

..................................... สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  / ข่าว

ยุพดี  ภูมูลเมือง  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar