เตรียมพร้อมแปลงปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ เตรียมพร้อมแปลงปลูก ที่ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง ตามโครงการกาฬสินธุ์โมเดล ตลาดนำการผลิตกัญชงเชิงพาณิชย์ กัญชาทางการแพทย์ พิชิตความยากจน ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

          นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีขับเคลื่อนกัญชงเชิงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมแปลงปลูก และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA) ด้านการตลาดกับบริษัท ฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน) ตามโครงการกาฬสินธุ์โมเดล ตลาดนำผลิต พิชิตความยากจน 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชง 1 ไร่ โดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนกัญชงเชิงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมแปลงปลูก เป็นความร่วมมือการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบายหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์ประสานงาน เป็นการเพิ่มโอกาสการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพร้อมพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอนาคต

 

ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :