เตรียมรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินจาก กทม. กลับมารักษาที่ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนาคู และอำเภอเขาวง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และกลุ่มจังหวัดเสี่ยง

          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเดินทางจากกลับจากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่กลุ่มจังหวัดเสี่ยง

            จุดแรกที่อำเภอห้วยผึ้ง โดยนายจรัล จุนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอห้วยผึ้ง ได้เตรียมสถานที่บริเวณโรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 50 เตียง

           จุดที่สอง นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของอำเภอนาคู ไว้ที่หอประชุมอำเภอนาคู (หลังเก่า) ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 เตียง

            และจุดที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาวง โดยใช้พื้นที่หอประชุมอำเภอเขาวง หลังเก่า รองรับผู้ป่วยได้ 12 เตียง

          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้การดูแลผู้ที่จะเดินทางกลับบ้าน ขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับคนกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 มารับการดูแลรัษา

 

 

นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :