กาฬสินธุ์ ผู้ป่วยโควิด พุ่งสูง 104 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ขณะที่ขอความร่วมมือ งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วย โควิด-19 พุ่งสูง 104 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่ทุกอำเภอเตรียมพร้อมตั้ง โรงพยาบาลสนาม และ ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

            วันนี้ (18 ก.ค. 64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สถิติผู้ป่วยรายใหม่ โรคโควิด-19 วันนี้ 104 ราย สูงสุด เป็นครั้งแรก ด้วยวันนี้มีผู้ที่รักษาหายป่วย กลับบ้าน 11 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลสนาม 691 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 1,008 ราย และเสียชีวิต 5 ราย ทั้งนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 104 รายนั้น รายละเอียด เป็นผู้ที่ขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา จำนวน 35 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว จำนวน 48 ราย เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจำนวน 9 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน 12 ราย 

              อย่างไรก็ตาม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมพร้อม ด้วยการให้ทุกอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละอำเภอ โดยในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นี้จะมีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามพร้อมกัน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส สำหรับผู้ที่มาจาก 13 จังหวัดดังกล่าวต้องกักตัว 14 วัน โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านทันที

              ด้านนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้ อัตราการใช้เตียงผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มี จำนวนเตียงทั้งหมด 696 เตียง มีอัตราครองเตียง จำนวน 691 คิดเป็นร้อยละ 99.28 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรวม 1,008 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 104 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอยางตลาด 198 ราย อำเภอกุฉินารายณ์ 91 ราย และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 77 ราย ประชาชน สามารถติดตามรายละเอียด สรุปสถานการณ์รายวันและ Timeline ผู้ป่วย ได้ที่เว็บไซต์  http://203.157.186.19/ics/web/index.php  และด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น รายละเอียด ข้อมูลอาจจะล่าช้า เนื่องจากภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินศักยภาพของระบบปกติ ส่งผลให้การสอบสวนโรคและการให้บริการทางสาธารณสุขอื่นๆ เกิดความล่าช้า 

              ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนยังคงต้องเข้มงวดกับการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

..................................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :