จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดใช้ รพ.สนามสหัสขันธ์ และศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดใช้โรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์ ที่บริเวณหอประชุมอำเภอ โดยชั้นบนเปิดเป็นศูนย์พักคอย 30 เตียง และชั้นล่าง เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา จำนวน 50 เตียง

        ที่บริเวณหอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้ ได้ปรับสภาพให้เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจจาก “พลังบวร” ได้แก่ ประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธ์ ภาคเอกชน วัด ซึ่งเป็นเสาหลัก โดยพระเทพมงคลวชิรมุนี วัดสักกะวัน พระครูสิทธิวราคม วัดเวฬุวัน พระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดตั้งขึ้น โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 พระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายแพทย์คมกฤษ วิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ หรือใกล้หายเพื่อรอกลับไปพักฟื้น เข้ารับการรักษา จำนวน 50 เตียง ส่วนชั้นบน ปรับเป็นศูนย์พักคอย สำหรับผู้สังเกตอาการ และกลุ่มเสี่ยง อีกจำนวน 30 เตียง ซึ่งเมื่อเริ่มเปิดใช้โรงพยาบาลสนามวันแรก คือวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยมาเข้ารับการดูแลแล้ว จำนวน 4 ราย

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามอำเภอสหัสขันธ์ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ โดยพระเทพมงคลวชิรมุณี (หลวงปู่หา สุภโร) มอบเงินให้กับคณะกรรมการ จำนวน 505,237 บาท พระอาจารย์ณรงค์ ชยมังคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 50,000 บาท และยาเม็ดฟ้าทะลายโจร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศ ที่โอนเงินผ่านบัญชี สาธารณกุศลอำเภอสหัสขันธ์ ขณะที่การปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด มีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ควบคุมดูแล ส่วนด้านสาธารณูปโภค ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกำลังตำรวจ อป.พร และ ผรส. ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

.........................  ชนกพร  โพธิสาร  ข่าว  /  ธงชัย  ภูงามเงิน  ภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :