ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำชุมชนบ้านโนนบุรี  คว้ารางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี

       วันนี้ (25 พ.ย. 2564) เวลา า 09.30 น.  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายขัตติยา  ชัยมณี  วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี  นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  จาก พลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล 

          ชุมชนโนนบุรี ถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยทลวิถี”  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ  เสน่ห์ของชุมชนโนนบุรี คือ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และชาวชุมชนร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ได้แก่ สวนไดโนเสาร์  พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ถนนไดโนโรด ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม วัดพุทธาวาส (วัดภูสิงห์) ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักสิทธิ์และชมทิวทัศน์จากยอดภูสิงห์ ภูกุ่มข้าว ภูค่าว เขื่อนลำปาวและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มแปรรูปอาหาร(ปลา) นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) ผ้าสไบแพรวาลายขิดไดโนเสาร์ที่มีความงดงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน 

      โดยจังหวัดกาฬสินธุ์และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

 

....................................  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :