จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพระธาตุยาคู

          จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
            
          ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 

          นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้ร่วมกันตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ  และทำความสะอาด บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มผ่อนคลายลง ทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยมามากขึ้น และสถานโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ชาวไทยพุทธมีความเลื่อมใสและศรัทราในองค์พระธาตุยาคู เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้  จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จึงต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย


........................อาทิตย์ เทศธรรม/ข่าว  ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :