อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มแข็ง ผู้ประกอบการ พร้อมป้องกัน covid-19

นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกแนะผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ พร้อมปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน covid -19 เคร่งครัด นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ อำเภอสหัสขันธ์ (Tambon Smart Team) ลงพื้นที่แนะนำ และขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการห้างร้าน ในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมให้ดำเนินการ จัดให้มีการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สำหรับผู้มาใช้บริการ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้ายังได้เชิญชวน ให้คำแนะนำประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ลงในสมาร์ทโฟนด้วย และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอสหัสขันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มารับบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ด้วย ทั้งนี้ ผลจากการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

..................   ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :