“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”สร้างรอยยิ้ม ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ผ่านการฝึกอบรม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 2 ราย ที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด คือ อบรมรุ่นที่ 2/1 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะนำความรู้ไปปรับใช้ พัฒนาพื้นที่ และนายทัศนคร ภูโอบ อายุ 52 ปี มีอาชีพเกษตรกรรม โดยจะได้ปรับพื้นที่ให้มีเหมาะสมในการทำเกษตร และสมัครใจนำพื้นที่ 3 ไร่ เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล "

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไป สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่อีกพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และจากการลงพื้นที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด เพื่อเยี่ยมและให้กำลังตลอดจนสอบถามถึงการนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษ ปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรม และครอบครัว รู้สึกดีใจ พึงพอใจมาก ทำให้มีความหวังในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ถูกทอดทิ้ง อีกทั้งยังทุกภาคส่วนมาให้กำลังใจ   

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด มาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็น การปรับพื้นที่ การประกอบอาชีพ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้สมัครเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล " กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

  

.........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :