รายงานพิเศษ ก้าวผ่านจุดที่คนหาว่าบ้า ปรับที่นาเป็นสวนผลไม้ เกษตรโซนนิ่งเชิงท่องเที่ยว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำสบประมาทที่คนบอกว่า “บ้า” จากการปรับพื้นที่นาบางส่วน เป็นสวนผลไม้อินทรีย์ จนวันนี้พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นเกษตรโซนนิ่ง โดยเกษตรกรต้นแบบอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีทั้งเงาะ และกล้วยหอมทอง ซึ่งให้ผลผลิตต่อเนื่องกันมากว่า 2 ปี และอีกประมาณ 2 ปี ก็จะมีผลผลิตอย่างทุเรียน ออกจากจำหน่าย พร้อมปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย  ติดตามได้จากรายงาน

           สุดารัตน์ ชูชา หรือ ฝน สาวแกร่ง วัย 53 ปี เกษตรกรต้นแบบ หรือ Smart Farmer ซึ่งก้าวผ่านคำสบประมาทที่มีคนบอกว่า “บ้า” จนมาถึงวันนี้ ได้กลายเป็นเจ้าของสวนสุดารัตน์ ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สวนผลไม้ที่มีผลผลิตทั้งเงาะพันธุ์สีทอง กล้วยหอมทอง ออกจำหน่ายสู่ตลาด จากเดิมที่พ่อ แม่ และญาติพี่น้องของสุดารัตน์ ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทำนาและทำเกษตรแบบผสมผสาน และสุดารัตน์ เอง ก่อนหน้านี้ ทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี แต่เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว ทั้งสุดารัตน์และสามี เดินทางกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ลองปรับบางส่วนเป็นเกษตรโซนนิ่ง ปลูกผลไม้ ได้แก่ เงาะ กล้วยหอมทอง และทุเรียน โดยนำต้นพันธุ์มาจากจังหวัดจันทบุรี ลงมือปลูกเอง ทำเองทุกอย่าง เจอวิกฤตทั้งน้ำท่วม ทั้งโควิด-19 แต่ก็ผ่านมาได้ .....เสียงสัมภาษณ์ สุดารัตน์ ชูชา เจ้าของสวนสุดารัตน์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...

          เงาะของสวนสุดารัตน์ จะมีผลดกเป็นพวงเนื้อหนา หวาน ล่อน กรอบ เมล็ดเล็ก โดยผ่านการรับรองการผลิตเงาะ ภายใต้ “ระบบการจัดการคุณภาพ หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตร ได้น้ำจากลำน้ำยังที่ต่อทางเดินน้ำมาเข้าสวน เงาะของที่จำหน่ายราคาหน้าสวน กิโลกรัมละ 40 บาท และอีก 2 ปี ก็จะมีทุเรียน พันธุ์หมอนทอง ออกมาให้ได้ลิ้มลองรสชาติกันด้วย ในอนาคตพร้อมปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร .....เสียงสัมภาษณ์ สุดารัตน์ ชูชา เจ้าของสวนสุดารัตน์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...

          ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดมาจากแค่คิด แต่ต้องลงมือทำ ลองผิดลองถูก โดยมีหน่วยงานอย่างสำนักงานเกษตรและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาส่งเสริม จนวันนี้ สุดารัตน์ ชูชา ได้กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้สนใจ

 

..........................  ธงชัย ภูงามเงิน อาทิตย์ เทศธรรม ถ่ายภาพ /ชนกพร โพธิสาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :