ลานหินด่านหมาไน จุดเช็คอินแปลกตาของอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลานหินทรายที่เกิดจากการกัดกร่อนของลม ฝนและน้ำเซาะ จนเกิดเป็นรูปร่างคล้ายฝูงหมาป่า หรือหมาไน ที่คนในพื้นที่จะเรียกกันว่า ลานหินด่านหมาไน จุดเช็คอินแปลกตาของอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมต่อทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด ติดตามได้จากรายงาน


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :