ตลาดปลาท่าไหลหลอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสองแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี

ตลาดปลาท่าไหลหลอด ที่เชื่อมโยงเส้นทางสองแผ่นดิน ระหว่างอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กับอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งจำหน่ายปลาที่มาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณลำน้ำปาว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมพัฒนาตลาดให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :