วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับ วัคซีนโควิด19 ได้ โดยฉีดที่แขนคนละข้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับ วัคซีนโควิด19 ได้ โดยฉีดที่แขนคนละข้าง

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงระบาดโรคโควิด19 มีประโยชน์อย่างไร
- ลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่
- ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยทั้ง 2 โรค
- ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อทั้ง 2 โรค


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar