แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เริ่ม 7 ธ.ค. 65 
2.กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน”ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 
3.เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย  
4.กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก 
5.กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge1-2566.pdf |


คะแนนโหวต :