ความก้าวหน้า สัปดาห์ที่ 20/2566 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายงานความก้าวหน้า ก.ส.20_300566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar