รายงานพิเศษ ฝันที่เป็นจริง กำลังใจในการสู้ชีวิต

          จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน เข้าช่วยเหลือ สร้างบ้านอบอุ่นในธรรม ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้ได้รับ...ติดตามได้จากรายงานพิเศษ

          ด้วยความหวังที่มีอยู่ในใจทุกเช้าค่ำ ของนางแดง สายสินธุ์ ชาวอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการมีบ้านที่มั่นคงไว้อยู่อาศัยกับลูกสาวตัวน้อย 2 คน หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้ว มันค่อนข้างยากเย็น ด้วยอาชีพที่มีคือรับจ้างรายวันทั่วไป แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลัง และในวันนี้ สิ่งที่ได้รับมาเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิต ยิ่งกว่าความฝัน เมื่อเป็นผู้ได้รับบ้าน อีก ครอบครัวหนึ่งใน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านอบอุ่นในธรรม ในโครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน

          ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้อาศัยทีดินของญาติ ปลูกบ้านหลังเล็กๆ อยู่กับน้องต้นข้าว อายุ 7 ขวบ ซึ่งมีอาการขาผิดปกติ โดยที่ผ่านมาบ้านที่มุงด้วยสังกะสี โดนพายุพัดได้รับความเสียหาย ก็มีชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซม เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ และในครั้งนี้เมื่อได้รับรู้ว่าได้รับในการสร้างบ้าน ให้มีความมั่นคง ให้ได้มาตรฐานต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ยิ่งทำให้รู้สึกเกินฝัน ซึ่งตนเองดีใจที่ได้รับความเมตตา ความรัก จากทุกภาคส่วน และไม่ลืมที่จะมองมายังครอบครัวของตนเอง ให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในสังคมด้วย

          นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง กล่าวว่า ทางอำเภอคำม่วงได้นำนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ตั้งใจแก้ปัญหาความยากจนแก่ประชาชน โดยได้พิจารณาครัวเรือนที่ยากไร้ ทั้งการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากการสำรวจครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอคำม่วง มีหลายครัวเรือนที่ต้องเข้าดูแลช่วยเหลือ ทั้งปัญหาที่อยู่อาศัย อาชีพทำกิน โดยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ช่วยเหลือดูแลด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

          การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชน เป็นนโยบายที่ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้คลายทุกข์ อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง และมีกำลังกาย กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืน

 

...................................... 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar