รายงานพิเศษ : กาฬสินธุ์อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

 ความตั้งใจของพระนวกะในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นความมุ่งมั่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความสงบสุขจากก้นบึ้งของหัวใจ

ความตั้งใจอย่างสูงของพระติสสโร ชื่อเดิมของท่านคือ นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์ ข้าราชการครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ใน 10 รูป ที่ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สำหรับการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว สิ่งสำคัญคือการได้พักจิต ทบทวนหลักธรรม เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาพระธรรมวินัย ตามเส้นทางของพระพุทธศาสนา

กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ ทั้ง 10 รูป ที่เป็นทั้งข้าราชการชำนาญ ข้าราชการครู พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่เมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพักตร์ ตั้งแต่ช่วงเช้าตื่นตีสี่ เพื่อทำวัตรเช้า ก่อนจะออกบิณฑบาต และกลับมาปฏิบัติทำความสะอาดลานวัด ศึกษาพระธรรม คำสอน ทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่จะได้สงบจิต สงบกาย เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ และจรรโลงสังคมได้

ด้วยจิตอันเป็นกุศล ความเจตนาที่นำไปสู่การกระทำ การเข้าเป็นพระนวกะ ในการอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แก่นแท้ของการอุปสมบทคือการได้เรียนรู้ถึงหลักธรรม อันจะนำพาความสงบสุขที่ยั่งยืนไปสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

 

ธงชัย ภูงามเงิน/อาทิตย์ เทศธรรม : ถ่ายภาพ   ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ : ส.ปชส.กาฬสินธุ์ รายงาน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar