จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีกาฬสินธุ์

คณะทำงานด้านการสื่อสารและให้ความรู้ อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ เร่งดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมเปิดตัว อุทยานธรณีกาฬสินธุ์
          (18พ.ย.65)  ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมบัติ  ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมระดมสมองแนวทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดยมีคณะทำงานด้านการสื่อสารและให้ความรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยนายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์สิริธร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ระดับจังหวัด จำนวน 7 อำเภอ คือ อำเภอสหัสขันธ์ คำม่วง สมเด็จ ห้วยผึ้ง กุฉินารายณ์ นาคู และอำเภอเขาวง โดยอุทยานธรณี คือพื้นที่เชื่อมโยงมรดกทางธรณี ทางนิเวศวิทยา ทางวัฒนธรรม และผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมรดกทางธรณีวิทยา คือซากดึกดำบรรพ์ มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ตลอดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นอุทยานธรณี  โดยจะมีการจัดงาน Kalasin Geopark อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ เพจ Kalasin Geopark อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ https://www.facebook.com/Kalasin-Geopark

....................... ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar