จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดงานปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565

ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ พุทธมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 ซึ่งจะมีการเปิดรับลงทะเบียน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อร่วมบวชชีพราหมณ์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จากพระวิปัสสนาจารย์ ก่อนที่เช้าในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 จะมีการทำวัตรสวดมนต์เช้าตั้งแต่ตี 4 ฟังธรรมรับอรุเจริญจิตภาวนา และประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงร่วมงานปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 และขอเชิญชวนส่วนราชการ ห้างร้าน ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโรงทานอาหารและน้ำดื่ม

           ................... ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar