จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจับสลากผู้มีสิทธิ์หลังจากมีผู้สนใจเข้าสมัครกว่า 4 พันราย

          (24 ม.ค.66) ที่ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดพิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการจับสลาก โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากรายชื่อมีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 โดยหลังจากที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 4,056 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติ มี รายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 11 ราย จึงมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4,045 ราย และ ในวันนี้ได้ทำการจับสลากรายชื่อ จากกล่องโปร่งแสงที่ได้เก็บรักษาไว้ ที่ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และทำการจับสลากรายชื่อขึ้นมาโดยประชาชนที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นผู้จับสลากรายชื่อขึ้นมา จำนวน 100 รายชื่อ ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชี ได้ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ว่าการอำภอทุกอำเภอ หรือ ที่เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ และ ที่เพจ Pr.kalasin สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

...................................ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ /ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :