พ่อเมืองกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องชาวอำเภอสมเด็จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการต่าง ๆของหน่วยงานราชการ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ บ้านบัวสามัคคี ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ พร้อมรายงานถึงสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับส่วนราชการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

          โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้มอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปสร้างอาชีพในพื้นที่ชุมชน และได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน มอบถุงยังชีพ "จีน ไทย มิใช่อื่นไกล" จำนวน 25 ชุด ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางในครอบครัวยากจน และมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ประสบความยากลำบากจำนวน 60 ชุด

          สำหรับบริการที่ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยเฉพาะ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ได้ตรวจรักษาโรคฟรี มีประชาชนมารอคิวเข้าตรวจรักษากว่า 200 คน สำนักงานอัยการ สคช. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนของประชาชน การจำหน่ายสินค้า OTOP ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้การกำจัดขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การต่อใบขับขี่ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวตำบลแซงบาดาลมาใช้บริการทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

………………………………ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว

ธงชัย ภูงามเงิน /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :