เปิดกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสนุกสนาน สร้างสุขภาพจิตที่ดี ตามนโยบาย รวยสุขภาพ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

          (26 ม.ค.66) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมในพิธีเปิด

          นายถนัด สุระเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุออกำลังกาย ได้มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี สร้างความสนุกสนานสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนต่อไป  และยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย “รวยสุขภาพ” ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

    …………………………ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar